• 12 June 2014 - Borgerhout

    5€

Sprekers

In de scholen uit onze grote steden spreekt een aanzienlijk deel van de leerlingen thuis een andere taal. 
Professor Piet van Avermaet neemt het strikte taalbeleid van ons onderwijssysteem onder de loep. Hij zal spreken over de positieve effecten van het toelaten van de thuistaal in het onderwijs.

Wat hebben trekvogels en migranten gemeen? Modeontwerpster Sarah El Mahi gebruikte de metafoor van de noordelijke trektocht van vogels als basis voor haar collectie #urbanbirds. El Mahi toont ons met haar collectie  #urbanbirds een interessante invalshoek op de parallellen tussen haar eigen migratieachtergrond en de noordelijke ‘migratie’ van trekvogels.

Bachir Boumaaza is zoon van een Marokkaanse migrant en staat onder zijn pseudoniem ‘Athene’ bekend als de beste professionele online-gamer. Boumaaza haalde in 2013 meer dan 7 miljoen euro op voor het goede doel, wat hem een uitnodiging van het Witte Huis opleverde. Boumaaza zal een inspirerende speech brengen over zijn achtergrond, crowdfunding, spelindustrie en filantropie.

Sterke vrouwelijke islamitische activisten worden vaak genegeerd in de huidige westerse media en de conventionele Islam. Nochtans is het islamitisch feminisme aan een sterke opmars bezig in Europa.Malika Hamidi voert aan het EHESS in Parijs doctoraal onderzoek naar het islamitisch feminisme en is tevens directrice van het European Muslim Network, waaraan ook Tariq Ramadan verbonden is.

Omar Ba zal als historicus en coördinator van het Afrikaans Platform een boeiend betoog houden over empowerment van migrantengemeenschappen.

Antwerpen kent een grote vertegenwoordiging van de drie monotheïstische godsdiensten Islam, Jodendom en het Christendom. In tegenstelling tot het beeld dat er o.a. in de media heerst, leven deze drie geloofsgemeenschappen in vrede met elkaar.
Aaron Malinsky zal als lid van Trialoog een betoog houden over de dialoog tussen deze drie godsdiensten.

Gerardo Salinas lag mee aan de basis voor meer kleur in het theatercircuit. Als artistiek leider van het Mestizo Arts Festival (MAF) is hij één van de pioniers van meer diversiteit in de podiumkunstensector, waarvan bijvoorbeeld Rumble in da jungle een succesvol resultaat is.

Rachid Abourig is een Antwerpenaar van Marokkaanse origine en staat bekend als Bear Grills van AntwaarpeHij is het internetfenomeen van het moment. Onlangs ontstond nog heel wat commotie toen Bear Grills de blancostem verdedigde.  Ook voor het publiek van deze TEDx heeft hij vanuit zijn BMW een videoboodschap klaar!